Eksplorujemy, rozwijamy
i komercjalizujemy
innowacje

o-nas

O nas

Zrealizowaliśmy dziesiątki inwestycji w projekty na różnych etapach rozwoju i dokonaliśmy wielu udanych wyjść kapitałowych z ponadprzeciętnymi stopami zwrotu.

Od początku istnienia naszej firmy angażujemy się w działalność R&D stanowiącą fundament tworzenia innowacji. Korzystamy w tym obszarze z wieloletnich doświadczeń, know-how i sieci kontaktów największej w Europie organizacji zajmującej się badaniami stosowanymi – Towarzystwa Fraunhofera – dzięki bliskiej współpracy z Fraunhofer Centrum na Rzecz Zarządzania Procesami Internacjonalizacji i Gospodarki Opartej na Wiedzy, z siedzibą w Lipsku.

Firmy upadają codziennie, ale ludzie nie. Wierzymy, że to nie pojedyncze inwestycje, ale stawianie na wybitne talenty i zespoły innowatorów oraz budowanie z nimi długofalowych relacji stanowi najcenniejszy kapitał.

our-philosophy-is
 • Filip Granek, CTO and Co-founder w XTPL

  Rozwój nanotechnologicznej spółki XTPL wymaga od nas skutecznych działań na wielu frontach: działalność B+R, współpraca z międzynarodową kancelarią w zakresie ochrony własności intelektualnej, finansowanie prac B+R, kontakty naukowe i branżowe w kraju i za granicą.

  W tych wszystkich obszarach mogliśmy i możemy liczyć na ogromne wsparcie i aktywne zaangażowanie zespołu Leonarto. Sposób działania zespołu Leonarto idealnie oddaje to co kryje się po angielskim zwrotem “smart money”.
   

  Filip Granek, CTO and Co-founder w XTPL
 • Łukasz Pawełek, Dyrektor Generalny w Bioavlee

  Leonarto jest dla Bioavlee nieocenionym partnerem w formułowaniu i wdrażaniu planów strategicznych na drodze zrównoważonego rozwoju firmy. Nastawienie na zapewnienie atmosfery otwartości wspierającej nieskrępowaną wymianę pomysłów, poglądów i doświadczeń to cechy naszych codziennych relacji.

  Wsparcie i rady doświadczonego zespołu specjalistów Leonarto niezmiennie okazują się dla nas bardzo przydatne w procesie budowania przewag strategicznych oraz kluczowych udoskonaleń operacyjnych. Dotychczasowa współpraca z Leonarto przynosi Bioavlee korzyści przekraczające nasze oczekiwania.

  Łukasz Pawełek, Dyrektor Generalny w Bioavlee
 • Patrycja Wizińska-Socha, Co-founder i CEO w Nestmedic

  Przejście drogi od pomysłu do produktu Pregnabit wymagało połączenia kompetencji i zasobów z wielu obszarów. Dotarcie do etapu, na którym jesteśmy dzisiaj, nie byłoby możliwe bez wsparcia merytorycznego i relacyjnego zespołu Leonarto.

  Patrycja Wizińska-Socha, Co-founder i CEO w Nestmedic
 • Wojciech Roskiewicz, Managing Director, B+R Accelerator @ Fraunhofer MOEZ

  Miejsce rozwoju i absorpcji innowacji to nie tylko rynek krajowy. Wiele rozwiązań musi szukać już na wczesnym etapie alternatywnych rynków. Internacjonalizacja to nasz chleb powszedni we Fraunhofer MOEZ. Cieszymy się, ze możemy na tym polu dzielić się doświadczeniami z Leonarto i wspierać projekty B+R z polskim pierwiastkiem w identyfikacji ich potencjału na wybranych rynkach.

  Wojciech Roskiewicz, Managing Director, B+R Accelerator @ Fraunhofer MOEZ
 • Filip Granek, CTO and Co-founder w XTPL

  Rozwój nanotechnologicznej spółki XTPL wymaga od nas skutecznych działań na wielu frontach: działalność B+R, współpraca z międzynarodową kancelarią w zakresie ochrony własności intelektualnej, finansowanie prac B+R, kontakty naukowe i branżowe w kraju i za granicą.

  W tych wszystkich obszarach mogliśmy i możemy liczyć na ogromne wsparcie i aktywne zaangażowanie zespołu Leonarto. Sposób działania zespołu Leonarto idealnie oddaje to co kryje się po angielskim zwrotem “smart money”.
   

  Filip Granek, CTO and Co-founder w XTPL
 • Łukasz Pawełek, Dyrektor Generalny w Bioavlee

  Leonarto jest dla Bioavlee nieocenionym partnerem w formułowaniu i wdrażaniu planów strategicznych na drodze zrównoważonego rozwoju firmy. Nastawienie na zapewnienie atmosfery otwartości wspierającej nieskrępowaną wymianę pomysłów, poglądów i doświadczeń to cechy naszych codziennych relacji.

  Wsparcie i rady doświadczonego zespołu specjalistów Leonarto niezmiennie okazują się dla nas bardzo przydatne w procesie budowania przewag strategicznych oraz kluczowych udoskonaleń operacyjnych. Dotychczasowa współpraca z Leonarto przynosi Bioavlee korzyści przekraczające nasze oczekiwania.

  Łukasz Pawełek, Dyrektor Generalny w Bioavlee
 • Patrycja Wizińska-Socha, Co-founder i CEO w Nestmedic

  Przejście drogi od pomysłu do produktu Pregnabit wymagało połączenia kompetencji i zasobów z wielu obszarów. Dotarcie do etapu, na którym jesteśmy dzisiaj, nie byłoby możliwe bez wsparcia merytorycznego i relacyjnego zespołu Leonarto.

  Patrycja Wizińska-Socha, Co-founder i CEO w Nestmedic
 • Wojciech Roskiewicz, Managing Director, B+R Accelerator @ Fraunhofer MOEZ

  Miejsce rozwoju i absorpcji innowacji to nie tylko rynek krajowy. Wiele rozwiązań musi szukać już na wczesnym etapie alternatywnych rynków. Internacjonalizacja to nasz chleb powszedni we Fraunhofer MOEZ. Cieszymy się, ze możemy na tym polu dzielić się doświadczeniami z Leonarto i wspierać projekty B+R z polskim pierwiastkiem w identyfikacji ich potencjału na wybranych rynkach.

  Wojciech Roskiewicz, Managing Director, B+R Accelerator @ Fraunhofer MOEZ
zespol

Zespół

W Leonarto wierzymy, że pasja oraz różnorodność kompetencji zespołu jest kluczem do tworzenia nieszablonowych rozwiązań i realizacji ambitnych celów.

Konrad Pankiewicz

Konrad Pankiewicz

Managing Partner, Investor View Details
Cezary Iwan

Cezary Iwan

Investment Director View Details
Anna Karpeta

Anna Karpeta

Associate Partner, Investment Manager View Details
Prof. Karol Kozak

Prof. Karol Kozak

Technology & R&D Consultant View Details
Marcin Bruś

Marcin Bruś

Business Development Director View Details
Konrad Krajewski

Konrad Krajewski

Business Development Manager View Details
Magdalena Surowiec

Magdalena Surowiec

Managing Partner View Details
Katarzyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

CFO View Details
Konrad Pankiewicz

Konrad Pankiewicz

Managing Partner, Investor

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Od 16 lat związany zawodowo ze sprzedażą i marketingiem. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Grupy SMT (dawniej ADV). Ma za sobą 9-letnie doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi. Stał za niemal wszystkimi akwizycjami oraz nowymi biznesami (spółkami zależnymi) akumulowanymi w ramach Grupy SMT. Był bezpośrednio odpowiedzialny za debiut Adv.pl SA na rynku NewConnect oraz przejście spółki – Grupy ADV SA – na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod jego nadzorem Grupa upubliczniła spółki SMT Software SA oraz Codemedia SA. Był bezpośrednio odpowiedzialny za pozyskanie inwestorów instytucjonalnych do akcjonariatu Grupy SMT.

Jako Prezes Zarządu SMT SA (GPW) podniósł jej wartość z 24 mln zł (rok 2007) do 202 mln (rok 2015). W 2011 r. otrzymał nagrodę specjalną w konkursie Przedsiębiorca Roku organizowanym przez Ernst & Young „za innowacyjność oraz unikatowe rozwiązania w obszarze komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej SMT SA, Europejskiego Funduszu Medycznego SA, XTPL SA, Codemedia SA. Członek Rady nadzorczej Bioavlee Sp. z o.o., Storic sp. z o.o.

Cezary Iwan

Cezary Iwan

Investment Director

Ekonomista, ukończył studia magisterskie oraz doktoranckie na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stypendysta Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (Bundesministerium für Bildung und Forschung).

Od 1/01/2015 do 31/01/2016 Dyrektor Inwestycyjny w Synaptise S.A. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Fundacji IDEA TANK. Ekspert gospodarczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2010-2014 kierował we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. wszystkimi pracami związanymi z identyfikacją, oceną i komercjalizacją innowacji poprzez tworzenie spółek technologicznych typu start-up w ramach projektu „Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym” (budżet 13 mln zł) finansowanym w ramach działania 3.1 POIG. W ramach realizacji projektu powstało 14 spółek.

Dodatkowo, w latach 2012-2014 Cezary był zaangażowany w sprawowanie nadzoru właścicielskiego poprzez członkostwo w radach nadzorczych większości spółek portfelowych WCB EIT+.

Absolwent programu szkoleniowego „Top500 Innovators: Science, Management, Commercialization” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii (2012). Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe w międzynarodowych korporacjach, uczestniczył m. in. w tworzeniu wrocławskiego oddziału firmy Google.

Anna Karpeta

Anna Karpeta

Associate Partner, Investment Manager

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz International Business na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Ania posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi zarówno z rynkiem kapitałowym, jak i spółkami niepublicznymi, w tym dotyczącymi pozyskiwania finansowania oraz realizacji transakcji fuzji i przejęć, przygotowania biznesowo-ekonomicznych analiz, a także łączenia stron transakcji i akwizycją nowych projektów.

W latach 2013-2016 była dyrektorem inwestycyjnym oraz współwłaścicielem funduszu Platinum Seed Incubator, będącym w tym czasie beneficjentem dotacji Działania 3.1. POIG. Brała czynny udział w ocenie biznesplanów, w procesach preinkubacji w spółkach badawczo-rozwojowych oraz sprawowała nadzór nad działalnością operacyjną i finansową kilkunastu spółek portfelowych.
Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach finansowych, w tym w firmie Deloitte, KPMG, Bosch, Global Audit Partner. 

Ponadto jest prezesem Fundacji Platinum, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości, kreowanie instrumentów współpracy pomiędzy nauką, biznesem i instytucjami publicznymi w oparciu o nowoczesne rozwiązania, jak również rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie implementacji innowacji (internacjonalizacja).

Prof. Karol Kozak

Prof. Karol Kozak

Technology & R&D Consultant

Prof. Karol Kozak prowadzi Katedrę Informatyki Biomedycznej w Towarzystwie Fraunhofera i na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Odgrywa wiodącą rolę w określaniu strategii dot. zarządzania dużymi zbiorami danych obrazowych. Jest odpowiedzialny za umiędzynarodowienie działalności B+R będącej efektem współpracy między przemysłem i środowiskiem akademickim. W czasie pracy nad doktoratem stał się ekspertem w dziedzinie statystycznego rozpoznawania wzorców w obszarze dużych zbiorów danych przesiewowych.

W ciągu 8 lat pracy w Instytucie Molekularnej Biologii i Genetyki Komórki Maxa Plancka w Dreźnie (Niemcy) oraz w ETH w Zurychu (Szwajcaria), prof. Kozak odegrał znaczącą rolę w rozwoju graficznych baz danych NoSQL/InMemory dla Life Science oraz narzędzi eksploracji danych w obszarze High Throughput, High Content Screening (HCS). Studiował Informatykę i Elektrotechnikę na Politechnice w Radomiu oraz Informatykę na Politechnice w Dreźnie. Otrzymał tytuł doktora nauk przyrodniczych od Towarzystwa Maxa Plancka we współpracy z Politechniką Śląską. Habilitację uzyskał w dziedzinie biotechnologii.

W 2014 r. objął stanowisko profesora wizytującego na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim. Wydał jedną książkę, opublikował sześć rozdziałów książek oraz 49 artykułów w czasopismach naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania (impact factor) w dziedzinie metod obliczeniowych dla dużych zbiorów danych biomedycznych. Jest członkiem Society for Biomolecular Screening, CUDA Nvidia Center, German BioImaging, European BioImaging.

Karol Kozak jest współzałożycielem oraz liderem merytorycznym (CTO) spółki technologicznej Nauru Sp. z o. o., zajmującej się tworzeniem oprogramowania do wielowymiarowej wizualizacji danych. Spółka powstała 15.06.2012 r. dzięki dofinansowaniu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. w ramach realizacji działania 3.1 POIG.

Prof. Kozak jest konsultantem Leonarto w obszarze oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania pracami R&D oraz współpracy z partnerami zagranicznymi.

Marcin Bruś

Marcin Bruś

Business Development Director

Menedżer doświadczony w budowie skutecznych zespołów i szybko rosnących biznesów. Łączy międzynarodowe doświadczenie w marketingu tradycyjnym i cyfrowym, by realizować projekty wdrożeniowe, budować silne marki i sprzedaż w szybko zmieniającym się świecie.
Wcześniej założyciel Facebook w CEE i szef sprzedaży w regionie 30 krajów. Poprzednio pracował blisko 12 lat w marketingu i sprzedaży w Procter & Gamble. Rozwijał 3 spośród kluczowych marek masowych firmy, o wartości ponad miliarda dolarów, w biurach w Polsce i Szwajcarii (centrala regionu CEEMEA). Zdobył bardzo duże doświadczenie w rolach wewnętrznych i zewnętrznych (m.in. sprzedaż, shopper marketing dla globalnej sieci Tesco). W Leonarto odpowiedzialny za nadzór inwestorski, codzienne wsparcie spółek portfelowych i komercjalizację projektów B+R.

Konrad Krajewski

Konrad Krajewski

Business Development Manager

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, na Wydziale Informatyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem.
Doświadczenie zdobywał w Warszawskim studiu produkcyjnym Xantus SA oraz Synaptise SA, zajmującej się realizacją projektów R&D.

W Leonarto odpowiedzialny za poszukiwanie projektów o wysokim potencjale inwestycyjnym, rozwój i komercjalizację projektów R&D.

Magdalena Surowiec

Magdalena Surowiec

Managing Partner

15 letnie doświadczenie w zarządzaniu i marketingu zdobywała pracując w Lemon Sky, jednej z czołowych agencji digitalowych w Polsce.
Zaczynając od roli Project Managera miała okazje współtworzyć i wdrażać efektywne kampanie marketingowe dla takich marek jak: Nestle, Orange, Tesco.
W latach 2010-2014 pełniła funkcję Prezesa Zarządu odpowiadając za długofalowy wzrost firmy. Pozycja na rynku, wartość agencji, portfolio klientów wzbudziły zainteresowanie globalnych koncernów reklamowych, wynikiem czego w marcu 2014 r. Lemon Sky stało się częścią najstarszej na świecie sieciowej agencji J.Walter Thompson.

Dodatkowo wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje ze studentami nad budowaniem wizerunku w świecie mediów tradycyjnych oraz cyfrowych oraz praktycznymi umiejętnościami z zakresu budowy strategii marek.

Magda posiada szerokie doświadczenie w tworzeniu strategii biznesowych, procesach budowy efektywnie działających zespołów (zwłaszcza w środowisku technologiczno-kreatywnym), zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, planowaniu i wdrażaniu strategii sprzedażowych i marketingowych.

Katarzyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

CFO

Specjalistka ds. finansów oraz zarządzania kadrami, posiad 15 lat doświadczenia zawodowego, które zdobywała w firmach, takich, jak: Synaptise S.A. – CFO, Lemon Sky sp. z o.o. – specjalista ds. finansowych, czy VULCAN sp. z o.o. – specjalista ds. kadrowych.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzonych certyfikatem Księgowym Ministerstwa Finansów (nr 13595/2006) oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa potwierdzone dyplomem Ministerstwa Skarbu Państwa (nr 1065/2003).

nasza-propozycja

Nasza propozycja

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I WYNALAZCÓW

Inwestujemy w przedsięwzięcia biznesowe na wczesnym etapie rozwoju oparte o technologie. Dostarczamy pomysłodawcom wszystkich niezbędnych zasobów i udzielamy kompleksowego wsparcia merytorycznego, operacyjnego oraz relacyjnego na każdym odcinku łańcucha budowania wartości.


Bez względu na to czy pracujesz nad innowacyjnym urządzeniem medycznym, rozwiązaniem z obszaru robotyki, platformą internetową, czy nowym lekiem, zgłoś się do nas.

Jeżeli uznamy Twój projekt za obiecujący, chętnie zakasamy rękawy i zaangażujemy się w jego realizację, wykorzystując do tego celu nasze doświadczenie, know-how i sieć kontaktów.

DLA FIRM

Poza inwestowaniem w projekty technologiczne zajmujemy się również świadczeniem usług eksperckich obejmujących szeroko pojęte doradztwo biznesowe, brokerstwo technologiczne, wsparcie zarządcze, analityczne, a także pozyskiwanie klientów oraz finansowania dla projektów innowacyjnych (ze środków prywatnych i/lub publicznych).


Korzystając z bogatych kontaktów w świecie akademickim oraz dzięki bliskiej współpracy z licznymi centrami R&D w Polsce i za granicą, pomagamy rozwiązywać problemy technologiczne i wdrażać innowacje produktowe oraz procesowe firmom z wielu branż.

DLA INWESTORÓW

Chętnie nawiązujemy współpracę z inwestorami kapitału zalążkowego oraz funduszami VC w celu koinwestycji, wymiany informacji, doświadczeń oraz kontaktów. W naszym mniemaniu rywalizacja między inwestorami nie tworzy żadnej wartości.

Wiele wartości i korzyści może za to przynieść współdziałanie na rzecz budowania wspaniałych firm i rozwijania przedsiębiorczości. 


To właśnie ten cel skłonił nas do stworzenia własnej sieci aniołów biznesu (Leonarto Business Angels) oraz klubu inwestorów VC (Leonarto VC Associates).

portfolio

Portfolio

Inwestujemy w projekty technologiczne z wysokim potencjałem komercjalizacyjnym i globalnymi aspiracjami.
Zachęcamy do zapoznania się z profilami naszych spółek portfelowych.

BIOAVLEE
diabetic experts
Pregnabit
Venusmedic
S2 Sp. z o. o.
XTPL
Storic
QUARTICON
partnerzy

Partnerzy

Tworzenie aliansów oraz współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwoju i budowania wartości są wpisane w DNA Leonarto.
Z dumą przedstawiamy Państwu naszych partnerów strategicznych.

Leonarto Alfa
top500 innovators
tech Brainers
Design Thinking

Zapraszamy do kontaktu...