Leonarto Alfa ubiega się o dofinansowanie w ramach programu Bridge Alfa NCBR

20 maja zakończył się się nabór wniosków w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wniosek o dofinansowanie złożyła spółka celowa Leonarto Alfa Sp. z o. o., której jesteśmy udziałowcem.

Partnerami strategicznymi Leonarto Alfa w zaproponowanej NCBR koncepcji realizacji Projektu Grantowego są Leonarto, Fraunhofer Centrum na Rzecz Zarządzania Procesami Internacjonalizacji i Gospodarki Opartej na Wiedzy oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators.

Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe w fazie seed, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz budując platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, które stworzą wehikuły inwestycyjne i przy finansowym wsparciu NCBR pomogą pomysłodawcom skomercjalizować wyniki projektów B+R o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w ramach utworzonych spółek technologicznych.

Oferty złożone przez przedsiębiorstwa w konkursie na fundusze BRIdge Alfa zostaną ocenione przez międzynarodowe grono ekspertów, którzy wyselekcjonują najlepsze projekty.

Kwota środków przeznaczonych przez NCBR na dofinansowanie projektów wynosi 450 mln zł.

XTPL wśród finalistów programu akceleracyjnego MITEFP

Po tygodniach ciężkiej pracy wyłonieni zostali finaliści pierwszej edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland. Wśród pięciu najlepszych zespołów znalazł się zespół XTPL. Wyróżnione zespoły udadzą się wkrótce do USA w celu wzięcia udziału w kolejnym etapie programu, na MIT.

Serdecznie gratulujemy kolegom z XTPL oraz pozostałym finalistom i wszystkim uczestnikom programu. Powodzenia w Bostonie!

Prawie 10 mln zł dofinansowania dla XTPL w ramach Szybkiej ścieżki

Spółka XTPL otrzymała grant w wysokości niemal 10 mln zł w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu Szybka ścieżka. Pieniądze pozwolą naukowcom pracującym nad technologią przejść z poziomu działania w skali laboratoryjnej do pierwszych wdrożeń.

– Dostaliśmy wiele listów intencyjnych od globalnych firm, które są gotowe wdrożyć naszą technologię. Jedną z takich firm jest Trina Solar – największy producent modułów fotowoltaicznych na świecie. To niezwykle budujące, tym bardziej że czujemy od samego początku prac, jaki potencjał drzemie w naszym wynalazku. Współpraca z największymi wymaga jednak przejścia z naszą technologią na poziom produkcyjny. Do tego potrzeba dużego zespołu i doskonale wyposażonych laboratoriów. Dzięki pieniądzom z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będziemy mogli rozbudować zespół XTPL o nowych specjalistów i wynająć powierzchnie laboratoryjne wraz z niezbędnym sprzętem. To krok, który pozwoli nam osiągnąć nasz cel w postaci pierwszych wdrożeń. Szacujemy, że będziemy do nich gotowi za 2,5 roku – mówi dr Filip Granek, współtwórca technologii XTPL.

W ramach programu Szybka ścieżka przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej.

XTPL jest jednym z 46 projektów, które zostały zarekomendowane do dofinansowania. W sumie w ramach zakończonego właśnie etapu konkursu do NCBR wpłynęło 608 wniosków. Serdecznie gratulujemy naszym kolegom!

Zapraszamy do kontaktu...